Wyszukiwanie

Surowce i zasoby

Produkując energię elektryczną i cieplną, spółki Grupy TAURON korzystają z dostępnych surowców – odnawialnych (biomasa) i nieodnawialnych (węgiel kamienny, gaz ziemny, olej opałowy) oraz zasobów wodnych (wody powierzchniowe, podziemne i komunalne).

Gospodarka odpadami

Zagospodarowanie odpadów to ważne środowiskowe zagadnienie w Grupie TAURON. Duże ilości produkowanych odpadów przez poszczególne zakłady produkcyjne (elektrownie, elektrociepłownie i kopalnie) wiążą się z koniecznością ich zagospodarowania, co przekłada się na obciążenie dla środowiska, a także na koszty dla Grupy.