Wyszukiwanie

Oferta dopasowana do klienta

Potrzeby klientów wyznaczają trendy rozwoju produktów i usług. Z tego powodu TAURON systematycznie bada oraz analizuje ich oczekiwania i na tej podstawie buduje oferty produktowe. Z roku na rok klienci stają się coraz bardziej świadomi i nie oczekują już tylko dostarczenia oferty zawierającej atrakcyjną cenę energii, ale również zwracają uwagę na usługi dodatkowe, zapewniające poczucie bezpieczeństwa i swobodę w używaniu.