Wyszukiwanie

Stabilność dostaw

Ostatnie lata to intensywna rozbudowa i modernizacja posiadanej infrastruktury dystrybucyjnej wraz z budową nowoczesnych dyspozytorni mocy oraz usprawnianiem pracy brygad. Wszystko w celu poprawy niezawodności sieci, ulepszenia parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz skrócenia przerw w jej dostawach.

Edukacja otoczenia

Troska o środowisko naturalne przejawia się nie tylko w prowadzeniu działalności biznesowej opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju, ale także w poczuciu odpowiedzialności za wychowanie w duchu proekologicznym społeczeństwa oraz kolejnych pokoleń.