Wyszukiwanie

Informacje o Grupie

Grupa TAURON należy do największych podmiotów gospodarczych w Polsce i największych holdingów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi spółka-matka TAURON Polska Energia z siedzibą w centrum Katowic.

Zaangażowanie pracowników

Solidny filar i największą wartość Grupy TAURON stanowią pracownicy. To ich wiedza, umiejętności oraz zaangażowanie napędzają rozwój Grupy i przekładają się na jakość wszelkich procesów mających miejsce w organizacji. Jednocześnie pracownicy są najlepszymi ambasadorami firmy, indywidualnie i zbiorowo kształtując jej wizerunek w otoczeniu.