Wyszukiwanie

Karta strategii

Rok 2015 upłynął w Grupie TAURON pod znakiem wprowadzenia do stosowania Polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi, która kompleksowo obejmuje procesy dotyczące zasobów ludzkich.