Wyszukiwanie

Energia w pakiecie z etyką

W zarządzaniu dużą organizacją, jaką jest Grupa TAURON, niezwykle ważne jest odpowiednie uporządkowanie struktury i poszczególnych procesów. Model struktury Grupy zakłada funkcjonowanie jednej wiodącej spółki w każdym obszarze biznesowym, co pozwala na optymalizację działalności w ramach każdego elementu łańcucha wartości.

Zarządzanie ryzykiem

Proces zarządzania ryzykiem identyfikuje potencjalne odchylenia od planowanego wyniku Grupy Kapitałowej TAURON oraz zwiększa przewidywalność jego osiągnięcia, umożliwiając sterowanie poziomem ryzyka tak, aby miało ono możliwie neutralny wpływ na realizację celów strategicznych.