Wyszukiwanie

Energia w pakiecie z etyką

W zarządzaniu dużą organizacją, jaką jest Grupa TAURON, niezwykle ważne jest odpowiednie uporządkowanie struktury i poszczególnych procesów. Model struktury Grupy zakłada funkcjonowanie jednej wiodącej spółki w każdym obszarze biznesowym, co pozwala na optymalizację działalności w ramach każdego elementu łańcucha wartości.