Wyszukiwanie

O raporcie

Niniejszy Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2015 jest czwartym raportem pozafinansowym TAURONA i podobnie jak jego wcześniejsze wydania jest publikowany w cyklu rocznym. Przedstawione w nim informacje dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2015  r. (chyba że w treści zaznaczono inaczej).