Wyszukiwanie

Surowce i zasoby

Produkując energię elektryczną i cieplną, spółki Grupy TAURON korzystają z dostępnych surowców – odnawialnych (biomasa) i nieodnawialnych (węgiel kamienny, gaz ziemny, olej opałowy) oraz zasobów wodnych (wody powierzchniowe, podziemne i komunalne).