Wyszukiwanie

Karta strategii

W Grupie TAURON zagadnienia dotyczące ochrony środowiska są rozpatrywane wielowymiarowo. Zgodnie z naszym podejściem minimalizacja naszego oddziaływania na otoczenie to nie tylko zwiększanie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii czy redukcja emisji z procesów spalania, ale także zagospodarowanie odpadów, zwiększanie efektywności energetycznej, gospodarka wodna i materiałowa oraz monitoring przyrodniczy.