Wyszukiwanie

Informacje o Grupie

Grupa TAURON należy do największych podmiotów gospodarczych w Polsce i największych holdingów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi spółka-matka TAURON Polska Energia z siedzibą w centrum Katowic.

Dostępność energii

Kluczową rolę w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw w Polsce w dłuższym okresie czasu odgrywać będzie program inwestycyjny zarówno w obszarze budowy nowych mocy wytwórczych oraz sieci dystrybucyjnych, jak i w zakresie modernizacji oraz remontów zarządzanej infrastruktury.

Energia i emisje

Produkcja energii w Grupie TAURON odbywa się w oparciu o różne moce wytwórcze, jednak zdecydowana większość energii jest produkowana przez jednostki konwencjonalne – 4 elektrownie i 3 elektrociepłownie skupione w TAURON Wytwarzanie oraz TAURON Ciepło. W 2015 r. osiągalna moc zainstalowana wszystkich jednostek (konwencjonalnych oraz odnawialnych) należących do Grupy TAURON wyniosła ponad 6,4 GW, czyli porównywalnie do wcześniejszego roku (6,5 GW).