Wyszukiwanie

Dostępność energii

Kluczową rolę w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw w Polsce w dłuższym okresie czasu odgrywać będzie program inwestycyjny zarówno w obszarze budowy nowych mocy wytwórczych oraz sieci dystrybucyjnych, jak i w zakresie modernizacji oraz remontów zarządzanej infrastruktury.