Wyszukiwanie

Informacje o Grupie

Grupa TAURON należy do największych podmiotów gospodarczych w Polsce i największych holdingów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi spółka-matka TAURON Polska Energia z siedzibą w centrum Katowic.

Równość i różnorodność w praktyce

Naszym priorytetem jest zapewnienie równych szans wszystkim pracownikom. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przejawy dyskryminacji w miejscu pracy