Wyszukiwanie

Równość i różnorodność w praktyce

Naszym priorytetem jest zapewnienie równych szans wszystkim pracownikom. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przejawy dyskryminacji w miejscu pracy