Wyszukiwanie

Zaangażowanie pracowników

Solidny filar i największą wartość Grupy TAURON stanowią pracownicy. To ich wiedza, umiejętności oraz zaangażowanie napędzają rozwój Grupy i przekładają się na jakość wszelkich procesów mających miejsce w organizacji. Jednocześnie pracownicy są najlepszymi ambasadorami firmy, indywidualnie i zbiorowo kształtując jej wizerunek w otoczeniu.

Karta strategii

Rok 2015 upłynął w Grupie TAURON pod znakiem wprowadzenia do stosowania Polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi, która kompleksowo obejmuje procesy dotyczące zasobów ludzkich.