Wyszukiwanie

Etyka w komunikacji

W obecnych czasach jesteśmy świadkami rozwoju wolnego rynku w obszarze energii elektrycznej. To wiąże się często z bezwzględną walką o klienta, nierzadko opartą na nieetycznych praktykach. W TAURONIE mamy świadomość tego, że trwałe relacje z klientami muszą być oparte na wzajemnym zaufaniu, dlatego przy konstruowaniu i komunikowaniu naszych ofert stawiamy na uczciwość i przejrzystość.