Akcje TAURON są notowane na Rynku Głównym GPW od 30 czerwca 2010 r.

W 2015 r. kurs akcji TAURON kształtował się w przedziale od 2,37 zł do 5,29 zł (według cen zamknięcia). Kurs akcji podczas ostatniej sesji w 2014 r. osiągnął poziom 5,05 zł. Rok później cena wyniosła 2,88 zł. Stopa zwrotu z inwestycji w akcje TAURON w 2015 r. była ujemna i wyniosła -41%, podczas gdy indeks WIG20 obniżył się w tym okresie o 20 proc., a indeks WIG-Energia o 31 proc. Jednymi z głównych przyczyn słabej kondycji polskich indeksów giełdowych były: pogarszająca się sytuacja chińskiej gospodarki, spadek cen surowców i utrzymująca się niepewność polityczna.

 

 

 

Z kolei główną przyczyną drastycznego obniżenia wycen spółek energetycznych w 2015 r. – jak wskazują analitycy – było ryzyko związane z ewentualnym zaangażowaniem się tych spółek w restrukturyzację sektora górnictwa węgla kamiennego. Należy podkreślić, że w 2015 r. notowania wiodących europejskich grup energetycznych (między innymi RWE, EON, Engie czy EDF) pozostawały w długoterminowym trendzie spadkowym, a wyceny rynkowe niektórych spółek osiągnęły historyczne minima.

Głównymi przyczynami słabej kondycji polskich indeksów giełdowych były: pogarszająca się sytuacja chińskiej gospodarki, spadek cen surowców i utrzymująca się niepewność polityczna

Na koniec 2015 r. akcje TAURON wchodziły w skład następujących indeksów giełdowych:

  1. WIG – indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Udział TAURON w indeksie WIG: 1,14 proc.
  2. WIG-Poland – indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Udział TAURON w indeksie WIG-Poland: 1,164 proc.
  3. WIG20 – indeks obliczany na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Rynku Głównego GPW. Udział TAURON w indeksie WIG20: 1,75 proc.
  4. WIG30 – indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW. Udział TAURON w indeksie WIG30: 1,62 proc.
  5. WIG-Energia – indeks sektorowy, w skład którego wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki. Udział TAURON w indeksie WIG-Energia: 14,756 proc.
  6. Respect Index – indeks grupuje w swoim portfelu spółki działające zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu. Udział TAURON w Respect Index: 3,645 proc.
  7. MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index – indeks obejmujący kluczowe spółki notowane na giełdach na rynkach wschodzących. Udział TAURON w indeksie MSCI Emerging Markets Europe 10/40: 0,51 proc.
  8. MSCI Poland Index – indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW. Udział TAURON w indeksie MSCI Poland: 1,81 proc.