Dostawcy to jedna z najliczniejszych grup interesariuszy TAURONA. Każda ze spółek – a szczególnie te o charakterze produkcyjnym – współpracuje z wykonawcami i podwykonawcami, których jest tysiące. Każdego roku w ramach Grupy prowadzimy tysiące przetargów, dlatego poprawa efektywności zakupów to nadal jedno z najważniejszych wyzwań realizowanych w Grupie TAURON.

W 2015 r. kontynuowano rozpoczęte procesy zmierzające do uporządkowania tego obszaru w obrębie Grupy. W pierwszym kwartale 2015 r. rozszerzono podmiotowy zakres Zasad Współpracy w Obszarze Zarządczym Zakupów Grupy TAURON (dalej: ZWOZZ), włączając nowe spółki: Biomasa Grupa TAURON, Kopalnia Wapienia Czatkowice, TAURON Dystrybucja Pomiary, TAURON Dystrybucja Serwis, TAURON Ekoserwis oraz TAURON Wytwarzanie Serwis. Dodatkowo zakresem ZWOZZ objęto roboty budowlane.

Każda spółka Grupy w 2015 r. została oceniona z punktu widzenia poprawy efektywności
w oparciu o mierniki:

  • konkurencyjność postępowań,
  • konkurencyjność postępowań – usługi doradcze,
  • stopień wykorzystania aukcji elektronicznych,
  • oszczędności z aukcji elektronicznych.

W ramach centralizacji i optymalizacji zakupów w Grupie TAURON wdrożono System Wsparcia Organizacji Zakupowej zwany Platformą Zakupową Grupy Tauron. Platforma Zakupowa to nic innego jak swoista baza ogłoszeń o przetargach organizowanych przez 14 spółek Grupy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom zasady udziału w przetargach są jasne, przejrzyste i jednolite dla wszystkich spółek TAURONA.

Do korzyści posiadania przez wykonawcę konta na Platformie TAURONA należą:

  • szybki i prosty dostęp do ogłoszeń przetargowych całej Grupy Tauron,
  • optymalizacja procesu składania ofert,
  • udział w aukcjach elektronicznych, elektronicznych postępowaniach i zapytaniach RFX,
  • możliwość rejestracji firmy we wspólnej Bazie Kontrahentów wszystkich spółek Grupy Tauron,
  • historia obserwowanych aukcji i postępowań w jednym miejscu.

000021

W ramach realizacji projektu „Konkurencyjność postępowań” TAURON Polska Energia promował Platformę Zakupową, m.in. na targach ENERGETAB w Bielsku-Białej, a w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z jej funkcjonalności – zorganizował cykl bezpłatnych szkoleń z jej obsługi, który odbyły się jesienią 2015 r.

000022

W 2015 r. wdrożono także system Elektronicznej Kwalifikacji Kontrahentów w Grupie TAURON oraz wyznaczono Kwalifikowane Kategorie Zakupowe. Wdrożenie tych procesów pozwoli na zmniejszenie pracochłonności na etapie prowadzenia postępowań przetargowych poprzez zmniejszenie ilości dokumentów potrzebnych do weryfikacji ofert, co w konsekwencji gwarantuje szybszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Wśród licznych zalet elektronicznego procesowania kwalifikacji można wskazać prostszą
i mniej formalną komunikację z dostawcami, oszczędność czasu po stronie zamawiającego, oszczędność kosztów dla wszystkich uczestników procesu, a także efektywniejszy nadzór nad całym procesem kwalifikacji w rozproszonej organizacji. Baza Kwalifikowanych Kontrahentów (BKK) docelowo umożliwi dokonywanie bieżącej oceny współpracy z dostawcami, a poprzez stały dostęp do historii ocen pozwoli także kontrolować, czy współpraca z danym dostawcą się poprawia czy pogarsza. Z kolei przynależność do BKK to dla wykonawców prestiż, wygoda oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

W ubiegłym roku powstały kolejne 52 strategie zakupowe dla kategorii skonsolidowanych (zakup na rzecz co najmniej dwóch spółek) oraz kluczowych (zakup o istotnym znaczeniu dla spółki) w spółkach Grupy.

 

W 2015 r. wdrożono system Elektronicznej Kwalifikacji Kontrahentów w Grupie TAURON oraz wyznaczono Kwalifikowane Kategorie Zakupowe.

Najważniejsze wartości z Platformy Zakupowej SWOZ pokazujące skalę funkcjonowania obszaru zakupów w Grupie TAURON:

 

Liczba kontrahentów w bazie 17 000
Liczba kategorii zakupowych 590
Liczba lokalnych pozycji planu 12 000
Wartość przetargów 2,7 mld
Liczba postępowań zakupowych powyżej 14 000 € 4500
Liczba zapytań elektronicznych e-RFX 8000
Liczba zarejestrowanych aukcji elektronicznych 6800
Liczba zarejestrowanych umów i zamówień 16 600

 

W każdym kolejnym roku wskazywane zostają nowe kategorie kluczowe oraz skonsolidowane, w ramach których przywiązuje się szczególną uwagę do finansowej optymalizacji zakupu.

 

ROK LICZBA KONCEPCJI OSZCZĘDNOŚCI
2013 13 13,8 mln
2014 38 29,2 mln
2015 52 około 40 mln

 

Wykorzystanie narzędzi elektronicznych stanowi istotny element procesu poprawy efektywności w obszarze zakupów.

 

Udział aukcji w % (w całości zakupów) 16,82%
Udział aukcji w PLN (w całości zakupów) 474 327 025,83 zł
Oszczędności z aukcji w % 9,32%
Oszczędności z aukcji w PLN 48 744 171,14 zł

 

W związku z uzusowieniem umów-zleceń oraz ze wzrostem płacy minimalnej od 1 stycznia 2016 r., konieczne okazało się przeprowadzenie renegocjacji skonsolidowanych umów w zakresie usług sprzątania oraz ochrony. W wyniku prowadzonych rozmów udało się wypracować satysfakcjonujący kompromis, czego efektem była waloryzacja obowiązujących stawek na świadczenie usług sprzątania oraz ochrony.

Wzrost wykorzystania SWOZ w latach 2013-2015

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


rok201320142015
Wzrost wykorzystania SWOZ w latach 2013-2015
Liczba użytkowników SWOZ - Grupa Tauron (w tys.)1,491,621,69
Liczba użytkowników SWOZ - Kontrahenci (w tys.)1,364,27
Konkurencyjność postępowań2,392,633,41
Ilość postępowań RFX (w tys.)0,34,25,76
Liczba aukcji elektronicznych - postępowań z aukcją (w tys.)0,234,21,95