Prowadząc naszą działalność biznesową, wpływamy na otoczenie – nie tylko pod względem wpisania się w krajobraz, ale także biorąc pod uwagę czerpanie z zasobów naturalnych i oddziaływanie na środowisko naturalne.

Dotyczy to w głównej mierze naszych elektrowni, elektrociepłowni oraz kopalni, które z racji charakterystyki swojej działalności w stopniu większym niż pozostałe spółki Grupy ingerują w tę sferę. Jesteśmy tego w pełni świadomi, dlatego staramy się optymalizować prowadzone w spółkach procesy, aby ograniczyć ten niekorzystny wpływ na otoczenie do niezbędnego minimum.

Wymogi środowiskowe dla branży energetycznej są szczególnie surowe, jednak wszystkie nasze zakłady spełniają narzucone prawem standardy. Co więcej, w obszarze badawczo-rozwojowym prowadzone są projekty, które w poszukiwaniu jeszcze bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań technologicznych, wykraczają poza regulacje, a w ramach gospodarki odpadami wykorzystujemy synergię spółek Grupy, systematycznie minimalizując ilość niewykorzystanych odpadów wydobywczych i produkcyjnych.

W dbałości o środowisko nie zapominamy również o ważnej roli edukacji ekologicznej. Spółki Grupy TAURON prowadzą akcje edukacyjne skierowane do klientów i społeczności lokalnych, kształcące m.in. w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii czy też w zakresie likwidacji niskiej emisji.