Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce czwarty już Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON. Zawarte są w nim najważniejsze wydarzenia i działania, które miały miejsce w obszarze pozafinansowym w 2015 roku. Warto podkreślić, że po raz pierwszy stanowi on integralną część raportu finansowego. To dowód na to, że prowadząc naszą działalność biznesową, opieramy się na zasadach zrównoważonego rozwoju, dlatego nie sposób dłużej przedstawiać informacji dotyczących obu tych obszarów oddzielnie.

Rok 2015 upłynął nam również pod znakiem aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON i jednocześnie podsumowania realizacji wygasającej z dniem 31 grudnia 2015 r. starszej jej wersji.  W niniejszym Raporcie znajdą Państwo nasze sprawozdanie z realizacji założonych w 2012 r. celów, które zrealizowaliśmy w ponad 95 proc. Cieszą szczególnie dobre efekty w zakresie poprawy niezawodności naszych sieci, zmniejszenia wskaźników awaryjności czy ograniczenia wpływu naszej działalności na środowisko. Ten ostatni aspekt jest dla nas bardzo ważny, dlatego realizujemy go na różnych płaszczyznach, m.in. poprzez obniżenie emisyjności naszych jednostek wytwórczych, poprawę efektywności energetycznej prowadzonych procesów czy też znaczne zwiększenie ilości zagospodarowanych odpadów wytwarzanych przez spółki Grupy.

Istotne jest dla nas to, że nasi klienci także doceniają nasze starania, o czym świadczą wysokie wskaźniki zadowolenia i lojalności w ramach cyklicznie prowadzonych badań satysfakcji. Zaufanie ponad 5,4 mln naszych klientów jest dla nas najcenniejszym kapitałem, który w kolejnych latach będziemy starali się pomnażać.

O sile Grupy TAURON stanowią pracownicy, dlatego w budowaniu spójnej kultury organizacyjnej stawiamy na rozwój i zaangażowanie załogi. Dokładamy także wszelkich starań w celu poprawy bezpieczeństwa pracy, które jest szczególnie istotne w funkcjonowaniu naszych spółek zajmujących się wydobyciem węgla, wytwarzaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej oraz ciepła. Z pewnością w kolejnych latach w umacnianiu więzi w ramach organizacji pomocny będzie nowy model biznesowy Grupy TAURON, który obowiązuje od 1 maja 2016 r. Nowa koncepcja funkcjonowania organizacji będzie się opierała na nowych wartościach. Partnerstwo, Rozwój i Odwaga, czyli w skrócie PRO, będą naszym drogowskazem w budowaniu kultury organizacyjnej, a także umacnianiu relacji z otoczeniem.

Aby w jak najlepszym stopniu odpowiadać na potrzeby i oczekiwania naszych interesariuszy, zamierzamy w dalszym ciągu angażować ich w dialog, tak jak robimy to przy okazji  opracowania Raportu zrównoważonego rozwoju. W tym roku otrzymaliśmy rekordową liczbę ponad 5 tys. opinii dotyczących wyboru poruszanych zagadnień. Przeprowadziliśmy konsultacje z różnymi grupami interesariuszy, chcąc uchwycić różne punkty widzenia. Tym samym mamy poczucie, że niniejsza publikacja zawiera kwestie istotne dla naszego otoczenia.

Opinie naszych interesariuszy leżały także u podstaw aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON. Nowy dokument strategiczny obowiązujący na lata 2016-2018 z perspektywą do 2020 roku jest odpowiedzią na stojące przed Grupą i sektorem energetycznym wyzwania o charakterze rynkowym, finansowym i regulacyjnym (głównie w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej). Trzon Strategii, wraz z głównymi jej kierunkami, pozostał bez zmian, jednak zrezygnowaliśmy z celów na rzecz 18 zobowiązań względem otoczenia, które zostały przyporządkowane do poszczególnych kierunków. Mottem całego obszaru pozostaje: „Nasza energia – Twoje bezpieczeństwo”, które rozpatrujemy pod różnymi kątami.

logodowstawienia

Szanowni Państwo,

Zapraszam zatem do lektury Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON. Aby jak najlepiej przedstawić i zobrazować naszą działalność w obszarze pozafinansowym, zastosowaliśmy najnowsze narzędzia interaktywne oraz materiały graficzne. Raport posiada także opinię niezależnego audytora, który zweryfikował poprawność danych oraz zgodność zawartości raportu z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative. Dzięki temu mają Państwo pewność, że zawarte w nim informacje są w pełni wiarygodne. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszą działalnością w obszarze zrównoważonego rozwoju w 2015 roku, do której przykładamy coraz większą wagę, a która przynosi nam szczególnie dużo radości i satysfakcji.

Remigiusz Nowakowski
Prezes Zarządu
TAURON Polska Energia

 

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2012-2015 wpisuje się w ogłoszone w 2015 r. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) do 2030 r.

ico3

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego

Zobowiązujemy się zapewniać dostęp do energii elektrycznej i ciepła naszym klientom w oparciu o zróżnicowany portfel mocy wytwórczych, z uwzględnieniem OZE.

Podnosimy efektywność energetyczną w procesie dostaw energii elektrycznej i ciepła.

 

ico2

Cel 9: Budować odporną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Zarządzanie wpływem ekonomiczno-społecznym

Rozwiniemy partnerstwa z ośrodkami akademickimi na rzecz rozwoju technologii energetycznych i kształcenia przyszłych kadr.

 

ico1

Cel 12: Stworzyć wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Ochrona środowiska w łańcuchu wartości

Będziemy aktywnie zarządzać działaniami spółek z Grupy TAURON, aby minimalizować wpływ na środowisko, wykorzystując najlepsze standardy i systemy zarządzania środowiskowego.

Stworzenie do 2020 r. potencjału do gospodarczego wykorzystania 90 proc. odpadów własnych przez obszar wydobycia i wytwarzania.