Misja Grupy TAURON:

Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firmy.

Wizja Grupy TAURON:

Należeć do grupy czołowych firm energetycznych w regionie.