Solidny filar i największą wartość Grupy TAURON stanowią pracownicy. To ich wiedza, umiejętności oraz zaangażowanie napędzają rozwój Grupy i przekładają się na jakość wszelkich procesów mających miejsce w organizacji. Jednocześnie pracownicy są najlepszymi ambasadorami firmy, indywidualnie i zbiorowo kształtując jej wizerunek w otoczeniu.

Z tego względu jednym z kluczowych aspektów w Grupie TAURON jest troska o bezpieczeństwo oraz rozwój kompetencji naszej załogi. Zależy nam na tym, by nasi pracownicy czuli się dobrze w swoim miejscu pracy i mogli realizować swoje ambicje zawodowe. Celem naszych przedsięwzięć jest zwiększenie potencjału zawodowego pracowników oraz wsparcie w budowaniu ich ścieżek kariery w Grupie TAURON.

W 2015 r. w strukturach Grupy TAURON zatrudnionych było 24 258 osób, z czego 78 proc. stanowili mężczyźni, co wynika z profilu prowadzonej działalności.

Największą spółką pozostaje TAURON Dystrybucja – z ponad 7 tys. pracowników, najmniejszą – TAURON Sprzedaż GZE, gdzie jest zatrudnionych 15 osób. Zdecydowana większość zatrudniona jest na czas nieokreślony – 99 proc.

Z uwagi na dużą liczbę wykonawców i podwykonawców wykonujących każdego dnia prace na rzecz spółek Grupy, nie ma możliwości ewidencjonowania liczby zatrudnianych przez nich pracowników.

LICZBA PRACOWNIKÓW TAURON Polska Energia S.A. Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON
Ciepło Sp. z o.o.
TAURON
Ekoenergia S.A.
TAURON
Wydobycie S.A.
TAURON
Wytwarzanie S.A.
TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. TAURON
Sprzedaż Sp. z o.o.
TAURON Sprzedaż
GZE Sp. z o.o.
TAURON
Dystrybucja S.A.
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Dystrybucja Serwis
Biomasa Grupa TAURON SUMA
UMOWY O PRACĘ              
ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ, W TYM: 352 284 1 652 175 5 528 3 038 2 837 276 15 7 687 1 583 744 87 24 258
kobiety 148 54 327 47 570 519 1 875 142 8 1 357 258 20 17 5 342
mężczyźni 204 230 1 325 128 4 958 2 519 962 134 7 6 330 1 325 724 70 18 916
W TYM:              
NA OKRES PRÓBNY: 0 2 4 0 19 0 20 8 0 4 0 0 2 59
kobiety 0 1 1 0 0 0 14 3 0 0 0 0 1 20
mężczyźni 0 1 3 0 19 0 6 5 0 4 0 0 1 39
NA CZAS OKREŚLONY: 20 6 6 1 14 0 112 29 15 8 0 1 33 245
kobiety 4 4 3 1 0 0 78 17 8 1 0 0 0 116
mężczyźni 16 2 3 0 14 0 34 12 7 7 0 1 33 129
NA CZAS NIEOKREŚLONY: 326 276 1 642 174 5 495 3 038 2 685 235 0 7 672 1 583 743 51 23 920
kobiety 138 49 323 46 570 519 1 765 120 0 1 353 258 20 15 5 176
mężczyźni 188 227 1 319 128 4 925 2 519 920 115 0 6 319 1 325 723 36 18 744
NA ZASTĘPSTWO 6 0 0 0 0 0 20 4 0 3 0 0 1 34
kobiety 6 0 0 0 0 0 18 2 0 3 0 0 1 30
mężczyźni 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4