Klient jest osią działań w każdym elemencie łańcucha wartości Grupy TAURON. To jego zachowania i oczekiwania są głównym czynnikiem, który kształtuje funkcjonowanie spółek Grupy. Troskę o ponad 5,4 mln naszych klientów wyraża misja Grupy, zgodnie z którą zobowiązujemy się zapewnić im energię w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firmy.

Ma ona swoje odzwierciedlenie nie tylko w coraz bardziej rozbudowanym wachlarzu produktów i usług, które staramy się dopasować do indywidualnych potrzeb klientów, ale także poprzez optymalizację i usprawnianie działalności Grupy na każdym z poziomów jej funkcjonowania. Najlepszą nagrodą za nasze starania jest lojalność oraz zadowolenie klientów z naszej obsługi, które utrzymuje się na wysokim poziomie, najwyższym w branży energetycznej.

Zorientowanie na klienta to także jeden z dwóch wiodących kierunków Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON. Realizując naszą działalność podstawową, mamy świadomość tego, że  klienci XXI wieku oczekują od nas większego zaangażowania także w obszar pozabiznesowy, dlatego także i w tym wymiarze staramy się sprostać ich rosnącym wymaganiom, by zasłużyć na miano firmy odpowiedzialnej społecznie.